In het buurtschap de Horsthoek, ten zuiden van het dorp Heerde, ligt de voormalige papier- en korenmaalderij “De Hoop”.

Het is de enige originele waterradmolen die nog over is van een tiental die de gemeente Heerde heeft geteld. Deze molen is van het type bovenslag en werd gebruikt als korenmolen. Het huidige gebouw stamt uit 1927. Al vele eeuwen heeft op deze plaats een molen gestaan.

Het is in 1667 begonnen. Toen is aan de heer Luyer Deandels toestemming gegeven om een papiermolen te bouwen, de voormalige “de Hoop”.
In 1839 is men overgeschakeld naar een korenmaalderij. En in 1927 is vanuit de noodzaak van modernisering de oude watermolen afgebroken en is een nieuwe molen gebouwd.

Vele jaren later stapten de boeren over naar maïsteelt. Dit was het begin van het einde van de korenmaalderij. In 1979 is het doek gevallen voor dit eeuwenoude familiebedrijf ‘De Hoop’.
Vijf generaties lang hebben de toenmalige eigenaars molenaars voortgebracht.

De molen had eeuwenlang een belangrijke rol binnen de lokale gemeenschap: de boeren kwamen er niet alleen met hun graan maar ook met de laatste nieuwtjes. In 2009, dertig jaar later, is de watermolen verbouwd en heeft daarmee deze nieuwe functie gekregen.